Legislació

Educació diferenciada i concerts públics

L'educació diferenciada, lluny d'estar lligada a una època, a una ideologia o a un tipus d'escoles, està creixent amb força avui dia arreu del món en àmbits, països, cultures i realitats polítiques molt diferents, però especialment als països avançats. Aquest creixement es dóna…

Llegir més

LOI no 2008-496 du 27 mai 2008 [FR]

LOI no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. (Art. 2.4.)

Llegir més

adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations [FR]

N° 241, SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 2008 PROJET DE LOI  ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les…

Llegir més

Real Decreto que regula el régimen de elección de centro educativo [ES]

Real Decreto 366/1997 de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de elección de centro educativo.   Sumario: TÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. (Arts. 1 al 6) TÍTULO II. RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE ALUMNOS (Arts. 7 al 15)   DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN…

Llegir més

DECRET pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària [CAT] [2007]

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 4915 - 29/06/2007 DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (Pàg. 21822)   DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual…

Llegir més