Recerca

Escola diferenciada i alumnes nese

En els últims anys, i en particular a l'origen de la pandèmia de Covid-19, diversos projectes d'investigació han revelat que les adolescents a vegades poden tenir resultats no cognitius pitjors que els seus parells masculins. Per exemple, la investigació de Halldorsdottir et al. a Islàndia va…

Llegir més

Les raons dels pares per a matricular les seves filles en una escola diferenciada

Gordillo, Enrique G. “Parents’ Reasons to Enroll Their Daughters in an All-Girls School.” Education and Self-Development, vol. 17, no. 4, Dec. 2022, pp. 67–82. https://doi.org/10.26907/esd.17.4.06. La investigació sobre l'elecció d'escola deixa sovint el gènere fora de l'equació.…

Llegir més

Estereotips de gènere en Educació Física

Diego Arenas, Josep Vidal-Conti i Adrià Muntaner Mas (2022). Estereotips de gènere i tractament diferenciat entre nois i noies a l'assignatura d'Educació Física: una ressenya narrativa. Universitat de les Illes Balears. Retos, 43, 342-351.  L’educació física forma part del currículum…

Llegir més

L'escola diferenciada o single-sex: possibles interpretacions i definicions

Elisabeth Vierheller i Jaume Camps ⏤profesores investigadors en temes d'educació i gènere, i col·laboradors d'aquesta pàgina web⏤ publiquen aquest estudi on es revisa l'estat de la qüestió en relació a l'educació diferenciada o single-sex. L'objectiu d'aquest assaig és compartir la…

Llegir més

Estudi sobre el fracàs escolar masculí

En el següent estudi d'ESADE s'analitza el fenomen del fracàs escolar amb perspectiva de gènere per intentar esbrinar les causes que porten als nois a tenir unes taxes més altes de repetició de curs i abandonament escolar. Al final de l'estudi s'aporten les conclusions i algunes mesures que…

Llegir més