Recerca

Cap a una masculinitat més sana

Article d'Andrew Reiner, publicat el 21 de set. de 2021 en Psyche i en The Compass. Desembre de 2021 (revista de IBSC) En la conversa sobre el que significa ser un home, hi ha un estira i arronsa entre dos extrems que controlen gran part del discurs públic. Per una banda, hi ha persones que es…

Llegir més

Una aposta per la igualtat

Les línies següents són un resum de les conclusions d'aquest artícle: Fitzsimmons, T.W., Yates, M. S., & Callan, V. (2018). Hands Up for Gender Equality: A Major Study into Confidence and Career Intentions of Adolescent Girls and Boys. Brisbane, Qld: AIBE Centre for Gender Equality in the…

Llegir més

Actituds sexistes en el professorat?

Ja fa anys que es parla de la bretxa de gènere tant a nivell d'elecció a les carreres universitàries com a l'accés a determinades professions. És un fet que s'està donant a la nostra societat i que respon a múltiples causes. L'escola diferenciada, precisament per la personalització de…

Llegir més

Educació diferenciada i inclusió escolar

El dia 24 de novembre de 2020, la Llic. Maria Elisabeth Vierheller, col·laboradora d'aquesta web, va defensar la seva tesi doctoral titulada "Educació diferenciada i inclusió escolar en contextos socials complexos. El cas de el Col·legi Buen Consejo", elaborada sota la direcció de la Dra.…

Llegir més

L'educació de les nenes des d'una perspectiva global. Contextos, reflexions i experiències

Estudi d'Eva García Redondo (Universitat de Salamanca) publicat en Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, ISSN 0214-3402, Nº 26, 2020 (Ejemplar dedicado a: Escuelas diferentes), págs. 27-40 L'atenció, encara minsa, que es para a l'educació de les nenes està marcada…

Llegir més