Vídeos

El futur de les escoles de noies segons la Dra Helen Wright

En aquesta entrevista amb TES, la Dra. Helen Wright, expresidenta de l'Associació d'Escoles de Noies del Regne Unit, dóna les seves  opinions sobre el futur de les escoles de noies i refuta algunes teories comunament adoptades contra l'educació diferenciada. La Dra. Wright suggereix que "les…

Llegir més

L'escola diferenciada treballa a favor de la igualtat

El debat sobre l'educació diferenciada ha estat vigent durant molt de temps. No obstant això, recentment, es planteja un nou debat: el paper que les escoles diferenciades poden exercir en la promoció de la igualtat de gènere.

El dret de cada nena i cada nen a una educació igual i gratuïta és fonamental en la Convenció sobre els Drets de l'Infant. La igualtat de gènere es refereix al fet que cada nena i cada nen, cada home i cada dona pugui gaudir dels seus drets i el seu potencial com a individus en la vida econòmica, sociocultural, civil i pública. Es tracta d'homes i dones que col·laboren i prenen decisions junts perquè hi hagi pau i harmonia en les seves llars, comunitats i societats. Les escoles tenen un paper important que desenvolupar en la preparació de les nenes i els nens a escoltar i comunicar-se eficaçment entre si per construir aquesta associació respectuosa.

Totes les nenes i nens tenen el dret a una educació gratuïta i de qualitat. La investigació mostra clarament que l'eficàcia de l'educació depèn en gran mesura dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de continguts que siguin apropiats, i siguin capaços d'involucrar a les nenes i els nens i satisfer les seves necessitats.

Tant les escoles diferenciades com l'escola mixta tenen el potencial de proporcionar un aprenentatge segur, que empoderi a nenes i nens. Una prioritat per als polítics ha de ser el d'assegurar la formació del professorat i el desenvolupament curricular que respongui a les necessitats d'aprenentatge de noies i nois a totes les escoles.

Les escoles diferenciades no són una garantia d'igualtat només pel fet del seu agrupament sinó pel fet d'estar en l'avantguarda d'implementar plans d'igualtat i de lluita contra els estereotips.

 

Conceptes erronis sobre l'educació diferenciada

El testimoni d'aquesta alumna que va estar catorze anys a una escola de noies ens serveix per a trencar alguns estereotips que la gent pot associar a aquest tipus d'escoles:

-la gent li preguntava si anava allà perquè era lesbiana. Ella diu que el percentatge d'aquestes noies no tenia perquè ser ni més ni menys elevat que a les escoles mixtes.

-sobre el tema de l'uniforme diu que és quelcom molt pràctic i permet sortir de casa en un instant sense pensar què et posaràs.

-a la pregunta de si sabia parlar amb nois, diu que es relacionava amb nois fora de l'escola amb total normalitat. Assegura que no és una persona socialment inepta.

-en aquest tipus d'escola diu que no sentia la necessitat d'actuar d'una determinada manera per impressionar a algú.

-i finalment remarca que no la van enviar a aquesta escola perquè fes alguna cosa dolenta sinó perquè els seus pares creien que era el millor.

Igualtat de gènere en l'educació

Els sistemes educatius han donat grans passos per tancar les bretxes de gènere en el rendiment dels estudiants, però els nois i les noies continuen profundament dividits en l'elecció de carrera, que s'està fent molt abans del que comunament es creu, segons un nou informe de l'OCDE. L'educació diferenciada pot ser una eina útil per tancar aquesta bretxa de gènere.

Trencant estereotips: els beneficis del futbol en una escola de noies

La Flixton Girls’ School de Manchester ha trobat una sèrie d’avantatges en posar el futbol al cor de la seva vida escolar.