Vídeos

Conceptes erronis sobre l'educació diferenciada

El testimoni d'aquesta alumna que va estar catorze anys a una escola de noies ens serveix per a trencar alguns estereotips que la gent pot associar a aquest tipus d'escoles:

-la gent li preguntava si anava allà perquè era lesbiana. Ella diu que el percentatge d'aquestes noies no tenia perquè ser ni més ni menys elevat que a les escoles mixtes.

-sobre el tema de l'uniforme diu que és quelcom molt pràctic i permet sortir de casa en un instant sense pensar què et posaràs.

-a la pregunta de si sabia parlar amb nois, diu que es relacionava amb nois fora de l'escola amb total normalitat. Assegura que no és una persona socialment inepta.

-en aquest tipus d'escola diu que no sentia la necessitat d'actuar d'una determinada manera per impressionar a algú.

-i finalment remarca que no la van enviar a aquesta escola perquè fes alguna cosa dolenta sinó perquè els seus pares creien que era el millor.

Igualtat de gènere en l'educació

Els sistemes educatius han donat grans passos per tancar les bretxes de gènere en el rendiment dels estudiants, però els nois i les noies continuen profundament dividits en l'elecció de carrera, que s'està fent molt abans del que comunament es creu, segons un nou informe de l'OCDE. L'educació diferenciada pot ser una eina útil per tancar aquesta bretxa de gènere.

Trencant estereotips: els beneficis del futbol en una escola de noies

La Flixton Girls’ School de Manchester ha trobat una sèrie d’avantatges en posar el futbol al cor de la seva vida escolar.

The Girls' School Advantage: By the Numbers 2015

Michael Gurian: "Leadership and the sexes". Talks at Google