Trobada IBSC-NYSAIS. Educant nois 2016

Uneix-te a membres de NYSAIS i IBSC per explorar, aprendre i compartir idees sobre com ensenyar als nens a les nostres escoles. Aquest esdeveniment és per a tots els educadors que treballen amb nens de tots els nivells educatius.

El dia començarà amb una presentació de la Dra. Victòria Marsick en què diversos docents experts ens explicaran què fan per connectar amb els nois. La seva recent investigació, centrada en l'ensenyament a nois, va ser recolzada per la IBSC. La Dra. Marsick subratllarà les troballes en tres aspectes:

    -com els professors connecten amb els nois per entendre'ls i ensenyar-los,

    -com els professors utilitzen estratègies que milloren l'aprenentatge i el desenvolupament dels nois,

    -com els mestres desenvolupen i utilitzen la presa de decisions enmig del seu ensenyament i treball de desenvolupament amb els nois.

Després de les paraules de la Dra. Marsick, el temps es dedicarà a tallers presentats per mestres i administradors sobre com treballar eficaçment amb els nens.

La jornada acabarà culminarà amb Carlos Andrés Gómez mentre introdueix als participants en el tema de "Reimaginar la masculinitat moderna". A través de la narració de contes, la participació de l'audiència, i la paraula oral, el Sr. Gómez explorarà el que significa ser un home en un món on la masculinitat es defineix sovint de manera restrictiva.

Després de la seva exposició, es conclourà amb una breu trobada sobre com el Sr. Gómez concep el significat actual de masculinitat i com podem educar i donar suport als nois.

Inscripcions aquí