Igualtat de gènere en l'educació

Els sistemes educatius han donat grans passos per tancar les bretxes de gènere en el rendiment dels estudiants, però els nois i les noies continuen profundament dividits en l'elecció de carrera, que s'està fent molt abans del que comunament es creu, segons un nou informe de l'OCDE. L'educació diferenciada pot ser una eina útil per tancar aquesta bretxa de gènere.