Conceptes erronis sobre l'educació diferenciada

El testimoni d'aquesta alumna que va estar catorze anys a una escola de noies ens serveix per a trencar alguns estereotips que la gent pot associar a aquest tipus d'escoles:

-la gent li preguntava si anava allà perquè era lesbiana. Ella diu que el percentatge d'aquestes noies no tenia perquè ser ni més ni menys elevat que a les escoles mixtes.

-sobre el tema de l'uniforme diu que és quelcom molt pràctic i permet sortir de casa en un instant sense pensar què et posaràs.

-a la pregunta de si sabia parlar amb nois, diu que es relacionava amb nois fora de l'escola amb total normalitat. Assegura que no és una persona socialment inepta.

-en aquest tipus d'escola diu que no sentia la necessitat d'actuar d'una determinada manera per impressionar a algú.

-i finalment remarca que no la van enviar a aquesta escola perquè fes alguna cosa dolenta sinó perquè els seus pares creien que era el millor.