L'escola diferenciada treballa a favor de la igualtat

El debat sobre l'educació diferenciada ha estat vigent durant molt de temps. No obstant això, recentment, es planteja un nou debat: el paper que les escoles diferenciades poden exercir en la promoció de la igualtat de gènere.

El dret de cada nena i cada nen a una educació igual i gratuïta és fonamental en la Convenció sobre els Drets de l'Infant. La igualtat de gènere es refereix al fet que cada nena i cada nen, cada home i cada dona pugui gaudir dels seus drets i el seu potencial com a individus en la vida econòmica, sociocultural, civil i pública. Es tracta d'homes i dones que col·laboren i prenen decisions junts perquè hi hagi pau i harmonia en les seves llars, comunitats i societats. Les escoles tenen un paper important que desenvolupar en la preparació de les nenes i els nens a escoltar i comunicar-se eficaçment entre si per construir aquesta associació respectuosa.

Totes les nenes i nens tenen el dret a una educació gratuïta i de qualitat. La investigació mostra clarament que l'eficàcia de l'educació depèn en gran mesura dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de continguts que siguin apropiats, i siguin capaços d'involucrar a les nenes i els nens i satisfer les seves necessitats.

Tant les escoles diferenciades com l'escola mixta tenen el potencial de proporcionar un aprenentatge segur, que empoderi a nenes i nens. Una prioritat per als polítics ha de ser el d'assegurar la formació del professorat i el desenvolupament curricular que respongui a les necessitats d'aprenentatge de noies i nois a totes les escoles.

Les escoles diferenciades no són una garantia d'igualtat només pel fet del seu agrupament sinó pel fet d'estar en l'avantguarda d'implementar plans d'igualtat i de lluita contra els estereotips.