Composició de gènere en establiments escolars xilens: Afecta el rendiment acadèmic i l'ambient escolar?

L'estudi analitza les diferències en rendiment acadèmic i l'ambient social escolar d'una característica particular de la composició dels establiments: el gènere dels seus estudiants. Considerant la discussió sobre eficiència i eficàcia d'establiments mixtes i no mixtes a Amèrica del Nord i Europa, la investigació analitza els efectes en aspectes acadèmics i socials d'establiments amb diferent composició de gènere a Xile. Per analitzar les diferències netes de la composició de gènere, es realitza un modelatge mitjançant Propensity Score Matching (PSM). Els resultats indiquen que no hi ha diferències significatives en rendiment acadèmic i convivència escolar entre establiments mixtes i no mixtes en diferents graus (4t Bàsic, 8è Bàsic i 2n Mitjà), tot i que sí s'aprecien diferències estadístiques en alguns graus en autoestima acadèmica a favor dels establiments no mixtes. Aquest conjunt d'evidència planteja nous reptes per a les polítiques educatives nacionals i la recerca en l'àrea.

Paraules clau: eficàcia escolar, composició de gènere, escoles mixtes, escoles no mixtes.

VILLALOBOS DINTRANS, Cristóbal, WYMAN SAN MARTIN, Ignacio, SCHIELE MUNOZ, Berenice et alComposición de género en establecimientos escolares chilenos: ¿Afecta el rendimiento académico y el ambiente escolar?. Estud. pedagóg. [online]. 2016, vol.42, no.2 [citado 08 Octubre 2016], p.379-394. Disponible en la World Wide Web: <http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000200022&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705.