Educació diferenciada. 50 respostes per a un debat.

Acaba de sortir l'edició en català d'aquest llibre que Alfonso Aguiló va publicar el 2014 en DigitalReasons

L'educació diferenciada és una opció pedagògica que busca atendre més específicament la diversitat entre l'home i la dona. Té una bona acceptació en molts països, amb uns resultats excel·lents, però en altres llocs està envoltada d’un debat encés, amb freqüència contaminat  per qüestions ideològiques o polítiques.

Alguns consideren que defensar l'educació diferenciada és propi de posicions conservadores o ultrareligioses, de societats poc desenvolupades o fins i tot masclistes. No obstant això, si s’examina l'assumpte amb amplitud i sense prejudicis, es pot observar que es tracta d’una realitat present en nombrosos països, i amb situacions molt diverses pel que fa a posicions polítiques, religioses, de desenvolupament econòmic o de pressupostos ideològics i pedagògics.

Els avenços en igualtat en el nostre temps han estat extraordinaris, i encara queden molts per aconseguir, però educar en igualtat no necessàriament implica ensenyament mixt. Pot haver-hi ensenyament mixt sense igualtat i ensenyament diferenciat amb igualtat, i viceversa. En aquest llibre s'aborden les diverses objeccions que s’han posat a l'educació diferenciada durant les darreres dècades en tot el món, citant les fonts originals i aportant dades abundants i estudis sobre cada tema.

L'educació diferenciada desperta passions en diversos àmbits, tots desitjosos de defensar els drets i llibertats de les persones, encara que cada un des d’una perspectiva diferent. És de desitjar que un millor coneixement del debat i de la seva història, parant atenció a les raons d’uns i d'altres, amb una aproximació oberta i constructiva, ens ajudi a tots a seguir-ho d’un manera positiva i s'assoleixin consensos importants.

Alfonso Aguiló és Enginyer de Camins, Canals i Ports (Universitat Politècnica de Madrid, 1983) i PADE de l'IESE (2008). Ha estat durant onze anys director del Col·legi Tajamar i és actualment president de la Fundació Arenales i de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

Ha publicat deu Llibres sobre temes d'educació i antropologia i més de tres-cents articles en revistes diverses i publicacions. És vicepresident de l'Instituto Europeo d'Estudios de la Educación (IEEE). Dirigeix el portal www.interrogantes.net.