Diferenciada.org - Notícies, recursos i investigacions sobre l'educació diferenciada. - Trencant estereotips: cal incorporar més dones a les enginyeries

Trencant estereotips: cal incorporar més dones a les enginyeries

El projecte “Mujer e ingeniería” neix de la preocupació de l'Acadèmia per l'escassetat de dones en l'àmbit de l'enginyeria i la tecnologia, amb el desaprofitament implícit del seu potencial creatiu, clau per a la innovació i el desenvolupament de les nostres empreses i societat en general .

La Real Academia de Ingeniería ha considerat de forma prioritària coordinar una acció estratègica per a dissoldre la "bretxa de gènere" en enginyeria.

Amb aquest pas endavant persegueix atorgar visibilitat a les professionals de l'enginyeria i ajudar-los a saltar del seu "sostre de vidre".

L'objectiu és motivar i interessar a noies i adolescents, fomentant les vocacions en estudis STEM de manera que s'afavoreixi la incorporació de més dones a les diferents especialitats professionals relacionades amb l'enginyeria i el desenvolupament del seu recorregut professional fins aconseguir llocs de responsabilitat. En aquest sentit, cal destacar el fet que a les escoles femenines el percentatge d'alumnes que s'incorporen a carreres tècniques és molt més gran que a l'escola mixta, cosa que té molt a veure amb la ruptura de estereotips.

El projecte compta amb la col·laboració del Fons Social Europeu, la Comunitat de Madrid, Instituto de la Mujer, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Institute of Electrical and Electronic Engineers, HP, Indra, Telefónica, Fundación Universidad Empresa, Fundación Caja de Ingenieros, Gas Natural Fenosa, Edp Renováveis, Vodafone, Fundación Pro Rebus Academiae, Ejecutivas & Consejeras i BHI Comunicación.