El Tribunal Suprem declara que l'educació diferenciada no és discriminatòria.

El Tribunal Suprem ha establert que «no es pot associar l'educació diferenciada amb la discriminació per raó de sexe», en una dispositiva de la seva sala del contenciós administratiu que, en contra de la Junta d'Andalusia, és favorable a la Federació Andalusa de Centres d'Ensenyament Privat.

«L'ensenyament mixte és un mitjà, no l'únic, de promoure l'eliminació d'aspectes de la desigualtat per raó de sexe», segons la sentència, la qual, sobre la Convenció de la Unesco que estableix que l'accés a l'educació per part d'ambdós sexes han de ser facilitades, matisa que no han de ser els centres educatius «els que hagin d'oferir aquestes condicions d'accés».

La sentència del Suprem es deu al recurs interposat per la Junta de Andalusia contra una resolució del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) també favorable a les tesis de l'esmentada Federació de Centres d'Ensenyament Privat, que ha informat en un comunicat sobre aquesta sentència .

Aquesta resolució es refereix concretament al centre privat concertat Altair, de Sevilla, i és la primera que s'ha comunicat, de manera que la federació espera que les resolucions pendents es produeixin en els pròxims dies en el mateix sentit.

El comunicat recorda que és la primera sentència del Suprem que es pronuncia sobre aquesta qüestió, «de manera que sentin doctrina sobre l'assumpte».

La federació, patronal que agrupa una mica més de 400 empreses educatives de tots els nivells i ensenyaments, ha insistit que tant l'anterior sentència del TSJA com ara la del Suprem «desestimen els arguments emprats per l'Administració per denegar els concerts, declarant que el contingut d'aquestes denegacions no són conformes a l'ordenament jurídic ».

«És un deure de tota l'Administració pública derogar aquells actes que el seu contingut ha estat declarat antijurídic per part dels tribunals», recorda el comunicat de la federació, la qual confia en «la ràpida restitució en els seus drets a centres, famílies, professorat i tota la comunitat educativa en aquests centres ».

Per a la federació, la resolució del Suprem equival a un «reconeixement sense embuts de la llibertat d'ensenyament i el dret dels pares a triar els projectes educatius d'acord amb les seves conviccions».