Repensar a Sala de Aula, de Jaume Camps

El Dr. Jaume Camps Bansell (Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona) acaba de publicar en Quadrante aquest nou llibre sobre la influència de la variable gènere en l'educació. 
Els temes de gènere en l'educació són realment tan importants? Per què algunes escoles separen nenes i nois? Ha resolt l'escola mixta les desigualtats entre els sexes? Aquest llibre presenta els temes de gènere a l'escola des de diversos àmbits, centrant-se en particular en les dues modalitats organitzatives principals: la coeducació i l'escola d'un sol sexe. Després d'una breu exposició històrica de l'evolució de l'escola, l'autor analitza les paradoxes de l'ensenyament mixt amb l'autocrítica de dones i homes que ja han participat en aquesta modalitat. Explora a més la transcendència socialitzadora i educativa de les situacions educatives coeducatives i d'un sol sexe, des d'una perspectiva psicosocial. I recull les opinions d'estudiants que van estudiar en ambdós models, fruit de nombroses entrevistes personals amb elles i ells.