Mart i Venus a l'aula: les percepcions de l'alumnat sobre els efectes psicosocials en l'escolarització mixta i diferenciada.

El present article, dels professors Jaume Camps Bansell i Enric Vidal Rodà, fou publicat en la Revista Española de Pedagogía, any LXXIII, nº 260, gener-abril 2015, 53-71.

El sexe és un dels factors que incideixen en els resultats acadèmics i les opcions professionals dels alumnes. Tot i que la generalització de l'escola mixta a Espanya va catalitzar l'avanç en la igualtat social de dones i homes, es perceben avui certes vaig donar dificultats de gènere que poden tenir el seu origen en la mateixa mixticitat. L'estudi es proposa analitzar i interpretar els efectes psicosocials de l'escolarització mixta i diferenciada, amb l'objectiu de comprendre millor -i en clau de gènere- les situacions d'aprenentatge. El treball de camp s'ha realitzat mitjançant entrevistes en profunditat a noies i nois, que en la seva adolescència han conegut les dues tipologies escolars (mixta i diferenciada). Els resultats, encara que no concloents, ajuden a interpretar millor les situacions escolars d'aprenentatge en clau de gènere.