Els avantatges de l'educació diferenciada

Article de Nick Webster publicat en ClickLiverpool el 19 de febrer de 2018.

És un fet ben conegut que l'educació juga un paper vital en la vida de les persones.

No obstant això, l'educació pot adoptar formes molt diferents, i si bé alguns consideren que la forma més important d'educació és a l'escola, les persones han de prendre consciència de la importància de l'educació que els nens reben a la llar. Tots aquests aspectes permeten als nens desenvolupar la seva personalitat, habilitats i preferències. Triar una escola per als seus fills és una tasca difícil, però prendre la decisió correcta els permet créixer i convertir-se en adults madurs i segurs de si mateixos.

Com ja es va esmentar, l'educació pot prendre diferents formes. La gent sovint parla d'escoles privades, acadèmies, escoles primàries, escoles secundàries o fins i tot educació a la llar. És clau recordar que hi ha escoles diferenciades i escoles mixtes. Amb el temps, la investigació ha demostrat que les escoles diferenciades poden tenir molts avantatges. Algunes d'aquestes són un major nivell d'assoliment, major confiança en si mateixos i, finalment, apoderament per provar una varietat d'activitats noves.

Ambient relaxat

Les escoles diferenciades són conegudes per tenir un ambient més relaxat. Aquest avantatge prové del fet que els alumnes no necessiten preocupar-se per impressionar a l'altre gènere i no han de témer que s'avergonyeixin si responen una pregunta a classe o participen en activitats extraescolars. Per tant, als estudiants els resulta més fàcil dir el que pensen i actuar normalment a classe. Implica que les classes en escoles diferenciades són majoritàriament dinàmiques i plenes d'idees creatives, factors sorprenents que condueixen a una gran educació.

Menys camarilles

Sovint, les escoles diferenciades tendeixen a tenir menys camarilles, especialment quan es considera l'educació escolar per a les noies. En aquest cas, les noies no han de preocupar per ser populars enfront dels nois, la qual cosa és bastant comú en estudiants de secundària. Vol dir que les noies poden concentrar-se en els seus estudis i seguir construint amistats amb altres noies. En altres paraules, no estan competint entre si i l'escola és llavors un lloc sol per estudiar i fer amistats.

L'entorn correcte pels alumnes

Molts estudiants avancen en escoles diferenciades. Per què? És perquè les pressions socials són molt més baixes. Es encoratja activament els alumnes a desenvolupar-se a seu propi ritme. És un aspecte important tant per a nois com per a noies perquè generalment tendeixen a desenvolupar-se i madurar en diferents ritmes. A més, els mestres entenen com els nois desenvolupen i adapten els seus estils d'ensenyament a diferents necessitats. Sovint, els nois tendeixen a evitar participar en cursos d'art perquè no volen quedar malament. Alhora, les noies intenten evitar les ciències i la tecnologia. No obstant això, aquesta separació no es dóna tant en un entorn escolar diferenciat.

Com cada alumne és diferent, és una mica difícil establir quin és el millor entorn d'aprenentatge per a ells. No obstant això, no hi ha dubte que les escoles diferenciades tenen molts avantatges i oportunitats.