Milloren les escoles diferenciades els resultats dels alumnes en STEM?

Economics of Education Review 62 (2018) 35-47

Do single-sex schools enhance students’ STEM (science, technology, engineering, and mathematics) outcomes? 

Recerca a càrrec de:

Hyunjoon Parka (a), Jere R. Behrmanb (b), Jaesung Choic (c)

(a) Korea Foundation Professor of Sociology, Department of Sociology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, 19104, EUA

(b) William R. Kenan, Jr. Professor of Economics and Sociology, Departments of Economics and Sociology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, 19104, EUA

(c) Department of Global Economics, Sungkyunkwan University, 25-2, Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03067, Corea del Sud.

En molts països, els homes actualment estan per darrere de les dones en l'assoliment de l'escolaritat, però les dones encara estan infrarepresentades en els estudis STEM. Aquest patró ha despertat un renovat interès en el potencial de les escoles diferenciades per millorar els resultats de STEM. Utilitzant la configuració única a Seül, on l'assignació a escoles secundàries mixtes o diferenciades és aleatòria, i amb molts anys de dades administratives dels exàmens nacionals d'ingrés a la universitat i una enquesta longitudinal d'estudiants d'últim any de secundària, avaluem els efectes causals d'escoles diferenciades en les puntuacions de les proves de matemàtiques dels estudiants i l'elecció de la prova de ciències i matemàtiques. També avaluem si les escoles diferenciades influeixen en els interessos i l'autoeficàcia dels estudiants en matemàtiques i ciències, i les expectatives i opcions reals d'una especialització universitària de STEM a la universitat. Trobem efectes significativament positius de les escoles de nois consistentment a través de diferents resultats STEM però no per a les noies. Abordem un mecanisme possible en realitzar una anàlisi de mediació amb la proporció de mestres de matemàtiques del mateix gènere.

Pot adquirir el text complet aquí.