La paradoxa de la igualtat de gènere: les dones en STEM

La infrarepresentació de nenes i dones en els camps de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM) ocorre a nivell mundial. Tot i que actualment les dones estan ben representades en les ciències de la vida, segueixen estant infrarepresentades en les ciències inorgàniques, com la informàtica i la física. Ara, els investigadors de la Universitat de Missouri i la Universitat de Leeds Beckett al Regne Unit han descobert que a mesura que les societats es tornen més riques i tenen més igualtat de gènere, és menys probable que les dones obtinguin títols en STEM. Els investigadors diuen a això una "paradoxa d'igualtat de gènere". Els investigadors també van descobrir una diferència entre sexes gairebé universal en les fortaleses i debilitats acadèmiques que contribueixen a la bretxa STEM. Les troballes de l'estudi podrien ajudar a millorar els esforços educatius i les polítiques orientades a encoratjar les nenes i dones amb fortaleses en ciències o matemàtiques a participar en els camps de STEM.

The Gender-Equality Paradox: Women in STEM Fields from MU News Bureau on Vimeo.