Shamil Sheymardanov

Doctor en Educació. El Dr. Shamil Sheymardanov actualment treballa en l'Institut de Psicologia i Educació, Universitat de Kazan, com a cap adjunt. 

Expert en educació diferenciada.

Contact: pedagogshamil@mail.ru

https://www.researchgate.net/publication/323725612_Male_Students%27_Separate_Edcation