Estudi sobre la resolució de conflictes en adolescents en escoles mixtes i diferenciades

Camps Bansell, J., Selvam, R. M., & Sheymardanov, S. (2019). Resolució de conflictes en l'adolescència: aplicació d'un qüestionari en centres escolars coeducatius i diferenciats per sexes en EspanyaPáginas De Educación12(2), 01-22. https://doi.org/10.22235/pe.v12i2.1833.

El propòsit d'aquesta investigació és analitzar els diferents estils de resolució de conflictes presents en escolars adolescents d'Espanya i veure si hi ha diferències significatives entre homes i dones, tenint en compte a més el tipus de centre al qual assisteixen (mixt o diferenciat per sexe). Per a això es va definir una mostra de 816 alumnes, de 12 escoles espanyoles, a la qual es va aplicar un qüestionari basat en el Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), adaptat i validat per a adolescents. Els resultats confirmen diferències entre sexes, ja identificades en altres investigacions, i per a ambdós sexes, a l'escola diferenciada apareixen puntuacions més alts en l'estil col·laborador respecte dels estudiants homes i dones que assisteixen a una escola mixta. Pels altres estils de resolució de conflictes no es van trobar diferències significatives.

1833-Texto del artículo-6429-1-10-20190806.pdf