Carta de Drets i Responsabilitats dels Pares a Europa

L’EPA reuneix les associacions de pares a Europa, que juntes representen més de 150 milions de pares. L’EPA treballa en associació per a representar-los i donar als pares una veu poderosa en el desenvolupament de polítiques i decisions educatives a nivell europeu. En el camp de l’educació, l’EPA té com a objectiu promoure la participació activa dels pares i el reconeixement del seu lloc central com els principals responsables de l’educació dels seus fills.

Les polítiques educatives d’alguns països desconeixen aquest paper primordial de les famílies en l’educació dels fills i, en el seu afany dirigista, retallen les llibertats dels pares per escollir lliurement l’educació que desitgen per als seus fills. Reproduïm a continuació les línies d’acció que EPA va definir el 2018 i la seva concreció de drets i deures.

Criar fills és un signe d'esperança. Mostra que les persones tenen esperança en el futur i fe en els valors que transmeten a la propera generació.

Per tant, la responsabilitat dels pares pels seus fills és una pedra angular irreemplaçable de la societat. Els pares no poden estar sols per assumir aquesta responsabilitat, ni en l'Europa d'avui ni en la de demà. Professionals de l'educació els ajuden amb aquesta tasca, grups i institucions socials els donen suport, els serveis públics ofereixen assistència material i experiència.

Moltes persones contribueixen a la criança dels nens en la societat, ja que els nens no creixen de forma aïllada sinó en el mitjà del món real. Per tant, créixer és molt més que educació, però és gairebé impossible sense els esforços realitzats per les escoles. El suport mutu i el respecte mutu per la responsabilitat dels pares i les escoles és la "condició sine qua non" per als nens de la nostra època.

Les esperances de moltes persones a Europa occidental i oriental es basen en una nova cooperació en el nostre continent, que condueix a una major unitat i una identitat comuna. Els joves d'avui seran ciutadans de l'Europa del demà, cadascun amb els seus antecedents espirituals i culturals distintius, cadascun amb els seus talents i expectatives distinctives. Per a ells i per a nosaltres exigim una Europa democràtica, que continuarà considerant la seva diversitat com a font d'inspiració.

L'educació i l'escolarització a Europa s'haurien de centrar en aquest objectiu.

Si volem assolir aquest objectiu, els pares han de treballar junts: a les escoles, amb les escoles, però també a nivell europeu i en les associacions nacionals. La inspiració mútua i el creixement cap a la solidaritat europea són els nostres objectius.

L'EPA considera això com el seu "ser o no ser".

Però encara es necessita més. Els pares tenen la responsabilitat de ser els primers educadors dels seus fills i, com a tals, tenen alguns drets i deures que són irreemplaçables:

Els pares tenen el dret de criar els seus fills en una societat sense discriminació pel color de la seva pell, sexe, origen ètnic, social, discapacitat, nacionalitat, creences, orientació de gènere o posició econòmica.

Els pares tenen el deure de criar els seus fills cap a un sentit de responsabilitat mutu i per un món humà.

Els pares tenen dret al reconeixement de la seva primacia com a educadors dels seus fills.

Els pares tenen el deure de criar els fills de manera responsable i no descuidar-los.

Els pares tenen dret al ple accés al sistema d'educació formal per als seus fills en funció de les seves necessitats, talents i mèrits. Tota persona té dret a l'educació i a tenir accés a la formació professional.

Els pares tenen el deure de comprometre's com a socis de l'escola en l'educació dels seus fills.

Els pares tenen dret a accedir a tota la informació a les institucions educatives pel que fa als seus fills.

Els pares tenen el deure de donar a les escoles dels seus fills tota la informació rellevant per a l'assoliment dels objectius educatius en els quals treballen junts.

Els pares tenen dret a triar l'educació més propera a les seves conviccions i als valors que aprecien a l'educar els seus fills i la llibertat de fundar establiments educatius amb el degut respecte als principis democràtics.

Els pares tenen el deure de prendre decisions ben informades i de consciència sobre l'educació que els seus fills haurien de rebre.

Els pares tenen dret a garantir l'educació i l'ensenyament dels seus fills d'acord amb les seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques. El sistema educatiu formal haurà de respectar el rerefons espiritual i cultural dels nens.

Els pares tenen el deure de formar els seus fills per respectar i acceptar a altres persones i les seves conviccions.

Els pares tenen dret a l'assistència material pública per eliminar els impediments financers per a l'accés a l'educació dels seus fills. Això inclou el dret a rebre educació obligatòria gratuïta.

Els pares tenen el deure de dedicar temps i compromís personal als seus fills i a la seva escola per recolzar els seus esforços en l'assoliment d'objectius educatius.

Els pares tenen dret a exercir influència en la política que implementa l'escola dels seus fills.

Els pares tenen el deure de comprometre's personalment amb l'escola dels seus fills com a part vital de la comunitat local.

Els pares i les seves associacions tenen dret a ser consultats activament sobre la política de les autoritats públiques en educació a tots els nivells.

Els pares tenen el deure de mantenir organitzacions representatives democràtiques en tots els nivells per representar-se ells mateixos i els seus interessos.

Els pares tenen dret a una provisió educativa d'alta qualitat de les autoritats públiques responsables.

Els pares tenen el deure d'ajudar-se mútuament per millorar les seves habilitats com a educadors principals i socis en la relació entre la llar i l'escola.