Quins graus han triat aquest curs les noies i què han volgut estudiar els nois

Article publicat el 19-06-2020 per Unportal

L’anàlisi de les sol·licituds en primera preferència dels nois i noies que han accedit a la universitat el curs 2019-2020 permet constatar que, més enllà de la progressiva feminització que registren titulacions com Medicina o Dret, o la relativa masculinització dels estudis d’ADE, els homes no volen ser infermers ni mestres de l’etapa infantil (0-6 anys), de la mateixa manera que les dones mostren molt poc interès pels graus d’Enginyeria Informàtica o Enginyeria Mecànica.

L’estadística del Consell Interuniversitari de Catalunya indica que els pocs títols on aquest curs no s’ha preinscrit cap noia són les enginyeries. En canvi, dels 310 estudiants que aquest curs van demanar, en primera opció, una plaça al grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona (UB), només hi havia 15 homes. A la Universitat Autònoma (UAB) els sol·licitants van ser 175, dels quals 166 eren dones.

Diferència amb Primària

L’estadística mostra que la situació d’aquest grau queda lluny de la dels estudis d’Educació Primària, tot i que també estan clarament feminitzats. A la UB, van haver-hi 413 noies i 188 nois que van triar aquesta opció, mentre que a la UAB en van ser 183 i 52, respectivament.

Els homes també tenen una presència marginal a bona part dels dobles graus d’Educació Infantil + Educació Primària.

Infermeres

Un altre cas de manual és el del grau d’Infermeria, on el campus amb més oferta, el de Bellvitge de la UB, va comptabilitzar 481 peticions de plaça per part de dones i 83 procedents d’homes. La situació no ha estat diferent a d’altres universitats, com la Rovira Virgili de Tarragona (URV), on els joves que van manifestar la seva predilecció pels estudis d’ínfermeria van ser 36, al costat de les 196 noies que van fer aquesta tria.

Psicòlogues i veterinàries

Les dones també  guanyen per golejada els homes a l’hora d’optar pel grau de Psicologia (649/156 a la UB i 475/115 a la UAB) i als estudis de Belles Arts UB (320/69), Veterinària UAB (306/72) i Odontologia UB (337/89).

Els graus de Publicitat semblen igualment feminitzats. Entre els 235 preinscrits a l’escola adscrita de la UB que imparteix la titulació només hi havia 45 nois, una situació molt semblant a la que es va reproduir a la Pompeu Fabra (UPF), on entre els sol·licitants en primera preferència hi va haver 192 dones i 43 homes. No és el cas dels estudis de Periodisme, on hi ha un major equilibri.

Les noies són també molt més presents que els joves als títols d’Educació Social, Treball Social, Pedagogia i Disseny.

Físics, historiadors i filòsofs

A banda de les enginyeries, els nois mostren la seva predilecció pels graus de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Física (207 al costat de 83 noies a la UB) -no és el cas de Química, on a la UB són més les dones que volen cursar el grau que els homes-, Història  i Filosofia.

Un altre estudi que posa de relleu aquestes diferències es pot trobar aquí.