Els nois també pateixen els estereotips de gènere

Article publicat a Abertay University el 16 de gener de 2022.

Els estereotips de gènere afecten més les decisions educatives dels nois que les de les noies.

La investigació troba que les noies tenen el doble de probabilitats de rebutjar els estereotips de gènere en les matèries escolars i carreres.

Els acadèmics demanen que s'encoratgi més nois a assumir rols tradicionalment femenins.

Els nois continuen no sentint-se atrets per les trajectòries professionals tradicionalment "femenines" pel fet que es deixen influir pels estereotips de gènere, mentre que les noies rebutgen els estereotips amb més facilitat, segons ha descobert una nova investigació.

Els dos estudis de la Universitat d'Abertay a Dundee i la Universitat d'Aberdeen van utilitzar una escala d'atribució de gènere per mesurar fins a quin punt els nois entenien els estereotips de gènere i quines probabilitats hi havia de rebutjar-los, a més d'analitzar quin impacte poden haver tingut els estereotips a les seves eleccions de matèries escolars.

Un total de 294 joves van participar en la investigació, dividits aproximadament igual en dos grups d'edat de 9 a 11 anys i de 13 a 15 anys.

El primer estudi va demanar als participants que qualifiquessin si els homes o les dones serien més adequats per a una sèrie de matèries escolars i rols laborals, i també se'ls va preguntar què pensaria "la majoria de la gent" sobre això.

Al segon estudi, també se'ls va demanar als participants que seleccionessin quines matèries tenien la intenció d'escollir o que ja havien triat estudiar a l'escola, en base a una llista de vuit matèries tradicionalment masculines (física, biologia, química, educació física, fusteria pràctica, informàtica, comunicació audiovisual, informàtica) i vuit matèries tradicionalment femenines (francès, alemany, espanyol, italià, música, teatre, art, hostaleria i cuina pràctica).

En tots dos estudis es va revelar que les noies rebutjaven els estereotips de gènere al voltant del 50% de les vegades, en comparació amb només al voltant del 25% dels nois.

Una anàlisi més detallada de les dades d'elecció de tema va mostrar que els nois van seleccionar només un tema tradicionalment femení per cada tres temes masculins escollits, mentre que les noies van triar una proporció semblant de cadascun.

També es va trobar que els alumnes grans coneixien més estereotips de gènere que el grup de menor edat.

La Dra. Lara Wood, professora de Psicologia a la Facultat de Ciències Aplicades de la Universitat d'Abertay, va dir: “La nostra investigació mostra que els nois són encara menys propensos a triar matèries que els permetin ingressar en carreres d'indústries com l'art i la infermeria.

“S'ha fet molt els últims anys per encoratjar les noies a ingressar a carreres tradicionalment vistes com a masculines, com l'enginyeria. Tot i això, crec que és el moment adequat per encoratjar més nois a participar en temes que es consideren tradicionalment femenins per promoure una veritable equitat de gènere”.

“Només al voltant del 10% de professionals de la infermeria al Regne Unit són homes. Molts nois tenen atributs com la compassió, la capacitat de ser empàtics, habilitats de comunicació i presa de decisions, ben desenvolupades que els convertirien en infermers fantàstics, però és possible que no se sentin capaços de desafiar els estereotips de gènere i triar temes que els puguin ajudar en aquesta carrera.”

La investigació, Estereotips de gènere en nens i adolescents del Regne Unit: patrons canviants de coneixement i aprovació es va publicar al British Journal of Social Psychology.

El Dr. Wood i les coautores, la Dra. Jacqui Hutchison i la professora Sheila Cunningham, ara tenen la intenció de fer més investigacions per buscar maneres d'encoratjar els nois d'aquest grup d'edat a desafiar els estereotips de gènere.