Videojocs i preadolescència. Diferències de gènere

López-Noguero, F., Gallardo-López, J. A. y Muñoz-Villaraviz, D. Videojuegos y preadolescencia. Uso, hábitos e implicaciones socioeducativas en función del género. Revista Colombiana de Educación, 1 (84), 1-25. https://doi.org/10.17227/rce.num84-12701

Els videojocs constitueixen actualment una forma d'entreteniment molt estesa entre els joves preadolescents, però també poden esdevenir eines poderoses per a la gamificació a les aules i per a la millora dels processos d'ensenyament/aprenentatge. A més, faciliten l'aprenentatge en diversos àmbits del coneixement i beneficien el desenvolupament d'habilitats múltiples des d’una vessant lúdica i creativa, però també poden provocar efectes negatius com addiccions, sedentarisme, disminució del rendiment acadèmic o problemes de sociabilitat. L'objectiu de l'article de recerca és conèixer els hàbits de consum de videojocs a la preadolescència i les seves implicacions socioeducatives, en funció del gènere dels participants. La mostra està formada per 825 estudiants de diversos centres educatius públics d'Andalusia (Espanya), amb edats compreses entre els 9 i els 14 anys. La investigació es desenvolupa des d'un enfocament metodològic quantitatiu, descriptiu, ex post facto, transversal i correlacional, utilitzant l'instrument “Qüestionari sobre hàbits de consum dels videojocs” (López, 2012) per a la recol·lecció d'informació. Els resultats indiquen una clara diferenciació en les respostes emeses en funció del gènere, indicant que els nois s'interessen més pels videojocs, en coneixen un nombre més gran i en fan ús amb més freqüència que les noies. A més, són ells els que demostren tenir una actitud més competitiva quan hi juguen.

Podeu consultar l'estudi complet aquí: Videojuegos y preadolescencia. Diferencias de género.pdf