Diferències entre nois i noies en els resultats acadèmics de 4t d'ESO

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu publica cada any un estudi on s'analitzen dades que permeten monitoritzar el sistema i introduir-hi mesures de millora. L'abril del 2022 s'ha publicat l'informe "Variables que influeixen en els resultats acadèmics i en els usos lingüístics de l'alumnat de 4t d'ESO. Curs 2020-21", que tenint en compte les proves de competències de 4t i una enquesta posterior, extreu unes dades en referència a certes variables. Una d'aquestes variables és la de sexe, ja que s'observen unes tendències que coincideixen amb els resultats d'altres sistemes educatius, on les noies obtenen millors resultats en l'àmbit lingüístic mentre que els nois ho fan en l'àmbit matemàtico-tecnològic.

Aquestes dades posen de relleu la importància de tenir en compte aquesta variable en el sistema educatiu i la necessitat d'implantar mesures metodològiques i organitzatives que redueixin aquests biaixos.

A continuació trobareu l'estudi complet, on podreu veure enmarcats en vermell els paràgrafs on es fa referència a aquestes dades, bàsicament entre les pàgines 7 i 28 del document.