L'educació diferenciada sense prejudicis

El documental “L’educació diferenciada", realitzat per Georgina Belles, té com a objectiu principal trencar els prejudicis del públic general pel que fa a les escoles no mixtes, que precisament es troben en un moment complicat a Catalunya. Fent un breu repàs de la història de l'escola, les entrevistes amb experts i els testimonis d'exalumnes, es presenta l'educació diferenciada no només com un model pedagògic excel·lent; sinó també com un mètode innovador que pot donar resposta a les desigualtats entre sexes i les problemàtiques en l'àmbit educatiu que no s'han superat amb l'escola mixta.