Són les noies un dany col·lateral en la lluita cap a una escola mixta?

Article de Loren Bridge, Directora Executiva d'AGSA, publicat el 8 d'agost de 2022.

L'argument popular que els nens s'han d'educar en un entorn mixt perquè replica la nostra societat, el món real, és simplista en el millor dels casos, perjudicial en el pitjor.

Siguem honestos. La realitat és que no vivim en una societat amb igualtat de gènere. Les estadístiques segueixen sent horribles i la taxa de canvi és glacial. Els homes encara guanyen més que les dones, i les dones estan molt poc representades als càrrecs de direcció, als consells i al govern. Les dones sovint pateixen discriminació en el lloc de treball i en la seva carrera professional. I el mateix passa a les escoles mixtes. Les noies de les escoles mixtes experimenten nivells més alts de prejudicis i estereotips de gènere, assetjament sexual i bullying que les noies d'escoles diferenciades.

Les noies no ho fan millor en un entorn mixt, potser els nois, però la investigació mostra clarament que les noies no ho fan. Les noies poden tenir una influència positiva en l'aprenentatge dels nois ajudant a moderar el comportament dels nois. No obstant això, per a les noies, el cost de l'escola mixta pot ser elevat i durant tota la vida. Estem realment preparats per sacrificar les nostres filles pel bé dels nostres fills?

Els resultats de NAPLAN i PISA i els resultats de l'enquesta sobre la joventut de Mission Australia apunten als desavantatges de les escoles mixtes per a noies, i revelen que el benestar acadèmic, social i emocional és menor per a les noies a les escoles mixtes que a les escoles diferenciades.

A banda de la investigació, només cal visitar una escola de noies per veure la diferència. Les noies de les escoles mixtes estan més cohibides i tenen menys confiança, són menys propenses a parlar a classe, a fer preguntes o a assumir un paper de lideratge. També tenen més probabilitats de tenir una imatge corporal negativa i de patir assetjament sexual o bullying. En canvi, les noies en entorns diferenciats se senten empoderades per ser elles mateixes. Participen més lliurement en les discussions i són més competitives i disposades a assumir riscos saludables amb el seu aprenentatge, habilitats que són avantatjoses per a l'èxit de la vida.

Les escoles de noies estan a l'avantguarda de la igualtat de gènere, desafiant deliberadament les normes de gènere i construint deliberadament la confiança, la convicció i l'autoestima de les noies, assegurant-se que les noies tinguin les habilitats i els coneixements per parlar i trencar aquestes barreres.

Tanmateix, potser l'evidència contundent que afavoreix l'escolarització diferenciada és que moltes escoles mixtes estan intentant replicar els beneficis de les escoles d'un sol sexe implementant classes diferenciades o introduint models d'escolarització paral·lels que separen els sexes per a algunes de les seves classes. Al mateix temps que afirmen que l'escolaritat mixta és preferible perquè replica el món real —i ho fa— les escoles mixtes reprodueixen un món on les dones encara no són iguals, on els estereotips de gènere es reforcen, les veus de les noies sovint són obviades i no hi ha igualtat.

No us deixeu enganyar pensant que les escoles mixtes amb classes per a un sol sexe ofereixen una solució. Tot i que poden ser millors que res, no poden començar a replicar l'entorn d'una escola de noies diferenciada.

El factor que distingeix les escoles diferenciades és que tots els aspectes de l'ensenyament i l'aprenentatge s'adapten a les noies, cada programa per al benestar, el desenvolupament saludable, el lideratge i l'aprenentatge s'adapta a les necessitats de les noies i això desenvolupa de manera intencionada la seva confiança, donant-les poder per seguir qualsevol direcció on els guiïn els seus talents. I per a les noies, l'absència de nois i la manca d'estereotips de gènere en una escola de noies els permet ser felices com vulguin ser, ja sigui analista de dades o investigadora mèdica, política o artista.

A més, com que les investigacions demostren que les noies tenen més probabilitats de sentir la necessitat de ser perfectes i de lluitar amb confiança quan cometen errors fins i tot petits, és especialment important cultivar la seva resiliència i la seva flotabilitat acadèmica, com Rachel Simmons, autora de Enough As She Is, explica: “El que volem és que les noies tinguin la capacitat de passar per un contratemps sense flagelar-se”. Desenvolupar la resiliència, la confiança i la valentia és el que millor fan les escoles de noies.

És per això que les noies d'escoles diferenciades s'enfronten a la tendència pel que fa a la participació de les noies en àrees que tradicionalment han estat dominades pels homes, com ara STEM i l'economia, obrint la porta a que les noies puguin cursar estudis terciaris i carreres en el sector altament qualificat i àrees més ben remunerades d'enginyeria, informàtica, negocis i emprenedoria.

No trobarem justícia de gènere replicant les injustícies i les desigualtats de la societat a les nostres escoles, i fins que no aconseguim la igualtat les nostres noies simplement esdevenen un dany col·lateral.