Institut d’Infància i Món Urbà

Alguns resultats presentats a la jornada de presentació del PFI maig 2007.

Cristina Brullet, Àngel Martínez, Pau Marí Klose, Pere Soler.