El 87% del professorat d'Educació Infantil i Primària de Catalunya són dones [2007]

Aquesta xifra puja al 98% en el cas del professorat especialista en educació Infantil.

 

 

Dones

Total