DECLARACIÓ DEL FÒRUM D’EDUCACIÓ DIFERENCIADA SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA

Des de la coordinadora del Fòrum manifestem la nostre decepció pel tractament de les qüestions relatives al gènere i l’organització escolar proposades a l’avantprojecte de llei.

 

En un moment tan delicat pel que fa a les decisions en pro de la millora de les nostres escoles, cal afirmar:

 

1. Correspon a sistemes més propis del totalitarisme imposar un únic principi organitzatiu i educatiu del sistema escolar (confrontar l’Article 2, 9). Més encara si tenim en compte que, en els darrers vint anys, s’han estat qüestionant, des de diverses postures ideològiques, els beneficis de la mixticitat.

Considerar l’educació mixta com a única via cap a la igualtat real i efectiva entre homes i dones és ignorar el que és l’educació diferenciada i les seves possibilitats per garantir una igualtat d’oportunitats real per a tots dos sexes.

 

2. El fet de consagrar l’educació mixta com a únic principi ordenador de l’educació com a servei públic (article 26) entra en contradicció amb els motius que inspiren el mateix avantprojecte de llei, que suposadament “dota d’autonomia els centres educatius”, “flexibilitza el sistema” i “implica l’acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la uniformitat com a valor del sistema educatiu” (així diu textualment l’”Exposició de Motius” de l’avantprojecte).

L’educació diferenciada fa una opció organitzativa de separació precisament per les potencialitats educatives que te aquesta separació.  No reconèixer-ho suposa una decisió de caire autoritari, poc respectuós amb la diversitat pedagògica.

 

3. La pluralitat educativa és enriquidora. Les polítiques educatives haurien de passar en tot moment pel sedàs de la investigació educativa i la pràctica escolar. Sens dubte, com manifesta la recerca educativa, l’escola mixta no ha aconseguit en absolut trencar les desigualtats, mentre que l’escola diferenciada està mostrant-se eficaç en molts aspectes.

 

4. És notable, a tall d’exemple, la recent proliferació d’escola pública diferenciada als Estats Units fruit de les investigacions portades a terme. A Alemanya, les problemàtiques dels nois han portat a reclamar més mestres homes i a la creació d’aules diferenciades a l’escola pública. A Austràlia, l’educació diferenciada està en augment degut a la demanda creixent dels pares, que cada cop més n’aprecien els resultats. A França, fa anys que està en debat la conveniència de la mixticitat forçada de nenes i nens, degut a la proliferació de les problemàtiques de gènere a les escoles.

 

5. L’educació diferenciada no es limita a una mera separació dels sexes, sinó que consisteix en l’aprofitament  formatiu i didàctic de les potencialitats d’aquesta separació. És una innovadora pràctica educativa que està donant resultats positius arreu del món

 

Per tot això:

 

Denunciem la prohibició del model d’educació diferenciada en els centres escolars que vol imposar la Conselleria d’Educació, sense prou raons científiques ni pedagògiques, i fent el contrari dels actuals sistemes educatius més avançats.

 

Reivindiquem que l’educació diferenciada es pugui incorporar a l’escola pública, en el marc de les “solucions diverses” que l’avantprojecte reclama, per tal d’oferir opcions plurals per a una societat veritablement plural.

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

El Fòrum d’Educació Diferenciada acull investigadors i educadors de més de 30 països dels cinc continents, interessats en els beneficis educatius d’aquest tipus d’organització escolar.

 

CONTACTE:

Enric Vidal – Tfn. 636727924

Coordinador del Fòrum d’Educació Diferenciada

contacta@diferenciada.org