Diferenciada.org - Notícies, recursos i investigacions sobre l'educació diferenciada. - Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya [febrer 2013]

Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya [febrer 2013]

Sistema d'Indicadors d'Ensenyament de Catalunya - 16  [febrer 2013]

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Generalitat de catalunya, Departament d'Ensenyament

 

Veure PDF adjunt