Què significa la intel·ligència de gènere en l'educació?

Conferència a càrrec del Dr Jaume Camps. 28 d'octubre de 2015. Quinta Los Ombúes. A. Beccar Varela 774, San Isidro (ARGENTINA). info@alcedargentina.org.ar