Diferències de gènere en actituds i interessos lectors: una recerca amb alumnes espanyols de Primària.

Els resultats d'aquest estudi mostren l'existència de diferències significatives entre nens i nenes de sisè de primària en la seva motivació cap a la lectura, la seva actitud cap a la lectura social o col·lectiva i la seva actitud general, obtenint en aquestes variables les nenes actituds més favorables. No s'observen diferències significatives en la percepció que nens i nenes tenen de la seva competència lectora. Tanmateix s'observa un gran nombre de diferències significatives en els interessos lectors i en el tipus de materials que resulten atractius per a nenes i nens.