Educació diferenciada i concerts públics

L'educació diferenciada, lluny d'estar lligada a una època, a una ideologia o a un tipus d'escoles, està creixent amb força avui dia arreu del món en àmbits, països, cultures i realitats polítiques molt diferents, però especialment als països avançats. Aquest creixement es dóna principalment a l'escola pública.

L'educació diferenciada és una opció que s'adapta a tot tipus d'entorns i necessitats educatives: escoles d'un sol sexe o classes diferenciades en escoles mixtes, en determinats trams del procés educatiu o per assignatures concretes. Es tracta d'un model que enriqueix el ventall de possibilitats educatives de la societat.

No obstant això, amb certa freqüència a Espanya s'inicien campanyes contra l'escola diferenciada i el dret a ser finançada amb fons públics, és a dir, als denominats "concerts educatius". No obstant això, els defensors d'una escola plural reivindiquen el principi constitucional que estableix el dret dels pares de triar lliurement l'educació que volen per als seus fills. És per això que el concert a aquestes escoles és necessari per cobrir aquesta pluralitat d'oferta educativa que dicta la Constitució.

A continuació reproduïm una tesi doctoral (Educación diferenciada y conciertos públicos. Universitat de Sevilla. Facultat de Dret. Sevilla. 2015) on el seu autor, Rafael Báez Serrano, presenta un recorregut exhaustiu de la legislació educativa espanyola i argumenta el dret d'aquests centres a obtenir el concert educatiu en igualtat de condicions respecte als altres centres.