El Tribunal Constitucional declara l'educació diferenciada constitucional

L'educació diferenciada a Espanya freqüentment ha estat objecte de crítiques per part de determinats grups polítics o sectors ideològics. En alguns casos, el desconeixement de la realitat actual fa que aquestes crítiques es fonamenten en l'escola d'inicis del segle XX, en la qual es separava a nois i noies i s'impartia un ensenyament en funció dels rols que la societat assignava a cada sexe. En altres casos, les crítiques es basen en prejudicis ideològics que associen aquest tipus d'escoles a la religió catòlica i que pretenen treure aquesta assignatura de les escoles i tornar-la a l'àmbit familiar o privat. Finalment, també hi ha qui titlla aquestes escoles de "elitistes" ja que consideren que es dirigeixen a un perfil de famílies d'alt poder adquisitiu, fet que queda clarament desmentit si s'atén a les dades.

Per tot això, diferents partits polítics defensen el fet que aquests col·legis no han de poder optar al finançament públic (l'anomenat "concert educatiu"), ja que segons ells són escoles que "discriminen" o "segreguen", termes molt pejoratius que no es poden sostenir en una societat moderna i avançada com la nostra. El Tribunal Constitucional, en el text que es reprodueix a continuació, s'ha pronunciat recentment sobre aquestes demandes en termes d'aprovar la constitucionalitat d'aquestes escoles i, per tant, el ple dret de les famílies que les triïn a poder beneficiar-se del finançament pública, sempre que es compleixi la llei.