El fonament antropològic de l'educació diferenciada

Josu Ahedo Ruíz té com a objectiu explicar quin és el fonament antropològic de l'educació diferenciada. La coeducació procura garantir la igualtat amb la socialització mitjançant la convivència conjunta d'ambdós sexes. L'educació diferenciada pretén aconseguir el més alt rendiment acadèmic, el desenvolupament humà amb el creixement de les virtuts i l'optimització de la persona. El fonament antropològic de l'educació diferenciada rau en el desigual manera de créixer a nivell essencial basat en la diferent activació de les potències espirituals de la qual tots dos sexes són capaços per mitjà de la sindèresi.

La diferència en els objectius de les dues vies educatives que conviuen al nostre país és la base per establir com a tesi d'aquest article que no existeix contraposició entre l'educació mixta i la diferenciada i qui s'obstini a això, en el fons, està emparant-se en arguments ideològics. En aquest sentit, l'educació mixta es centra en la socialització de tots dos sexes fonamentada en la igualtat com el mitjà òptim d'aconseguir la millora personal. El desenvolupament d'aquest objectiu s'ha transformat en un intent que persegueix el benefici del noi i de la noia basat en la convivència educativa que és el que s'ha denominat com coedu-cació (Subirats, 1994). Per tant, aquest esforç per coeducar, justificat perquè la millor manera de beneficiar a tots dos sexes és la convivència dels mateixos, s'ha convertit en l'argument que ha consolidat a l'educació mixta com el mo-delo més apropiat. No obstant això, l'educació diferenciada tracta de respectar les diferències de cada educant perquè millori com a persona tot el que pugui. En el fons, es va a defensar que sota aquesta diferent finalitat educativa s'observa una diferència antropològica que rau en com sigui considerat el educant. La coeducació es fonamenta en la igualtat de l'subjecte a educar, amb independència del sexe. No obstant això, seria un error sostenir que cada educant és un subjecte generalitzat, oblidant que és una persona irrepetible. En aquest sentit, defugir que la capacitat de creixement personal de cada educant és diferent implica no comprendre la distinció entre l'essència humana i l'acte de ser personal. Per tant, la uniformitat educativa no contribueix a aquesta diferenciació en el creixement de cada persona.

Ahedo Ruiz, Josu. (2015). The Anthropological Foundation of the Single-sex Education. Estudis sobre Educació. 28. 155-170. 10.15581 / 004.28.155-170.