L'escola no mixta. Més enllà del tabú, per una escola innovadora.

Jean-David Ponci és Doctor en Filosofia, delegat de EASSE (European Association of Single-Sex Education) per als països de parla francesa i alemanya. Jean-Baptiste Noè és doctor en història i investigador associat a la Universitat de la Sorbona.

Per a aquells que creuen que l'educació diferenciada de nenes i nens és un pas enrere, aquest llibre porta una clara negació. El que abans no hi era barrejat no era una educació diferenciada, era una educació separada. L'educació diferenciada que defensem avui és una cosa nova que mai s'ha aplicat a França. És al mateix temps una ruptura amb l'educació mixta establerta des de la dècada de 1950, i un trencament amb la forma en què l'educació va ser dissenyada per Victor Duruy o sota la Tercera República.

L'escola mixta d'avui té exactament l'objectiu oposat al que es va imposar: va pensar que al donar-los el mateix a tots en les mateixes condicions i al mateix temps, eliminaria les desigualtats i produiria persones similars.

La realitat mostra que aquest no és el cas i que està succeint exactament el contrari. D'una manera una mica paradoxal, és la imposició sense reflexió i sense perspectiva d'aquesta educació mixta la que va iniciar i va impulsar la investigació sobre educació diferenciada, el que aquest llibre presenta.