La vocació científica i tecnològica de les noies en Secundària i l'educació diferenciada

La vocació científica i tecnològica de les noies en Secundària i l'educació diferenciada. Bordón 60 (3). 2008, 149-163.

Ángel López Alonso i María Antonia Manassero Mas, de la Universitat de les Illes Balears, van publicar en 2008 aquest estudi, que continua sent un tema de plena actualitat.

Aquest estudi analitza els efectes de l'educació diferenciada o l'educació mixta sobre la vocació científica i tecnològica de les noies de secundària a través d'un model de regressió lineal múltiple basat en factors actitudinals relacionats amb la ciència, que comprenen un ampli conjunt de variables sobre imatge de la ciència, la preservació de l'entorn, les actituds cap a la ciència escolar, les experiències extraescolars i les expectatives sobre el treball futur. Els resultats demostren l'alta capacitat predictiva de les variables actitudinals i s'identifiquen els predictors més significatius i determinants de la vocació; ambdós paràmetres discriminen dos patrons vocacionals dels dos grups de noies, segons els dos models d'educació contrastats. Es discuteixen les implicacions didàctiques dels resultats per a la innovació d'una educació científica que contribueixi adequadament al desenvolupament de les vocacions científiques en les dones.

Dialnet-LaVocacionCientificaYTecnologicaDeLasChicasEnSecun-2776969.pdf