Educación personalizada y diferenciada, de Jaume Camps

Jaume Camps, un col·laborador habitual d'aquest web, acaba de publicar un nou llibre sobre educació diferenciada en Digital Reasons. Reproduïm les paraules que escriu en la contraportada.

He optat per una obra que reflecteixi la realitat escolar de l'educació diferenciada en el seu marc pedagògic més freqüent en els països del nostre entorn; és a dir, dins de l'Educació Personalitzada, model escolar que confereix a la separació escolar dels sexes un especial relleu i significat educatiu, i sota el qual resulta pedagògicament coherent.

Per a això he procurat allunyar-me de certes modes que concedeixen més importància a la forma que al fons, o a la metodologia més que a la pedagogia. Presentaré, per tant, l'Educació Personalitzada com a fons pedagògic de provada eficàcia educativa; i, posteriorment, introduiré l'educació diferenciada com a metodologia organitzativa congruent amb aquest fons.

Diversos autors consideren la pedagogia un art, en el qual es relacionen tant els aspectes tècnics com els intuïtius i vocacionals. L'Educació Personalitzada respon a aquesta visió, ja que destaca que el tracte educatiu es dóna entre persones, amb tota la imprevisibilitat i respecte mutu que això requereix; d'aquesta manera, el producte de l'escola personalitzada és la mateixa persona, no solament els seus resultats escolars. I la seva força pedagògica resideix en l'estil de tracte entre la persona de l'educador i la persona de l'educand.

He escrit aquestes pàgines des de l'experiència i la investigació. L'experiència d'anys de treball en escoles personalitzades i diferenciades, de converses sistematitzades amb l'alumnat, professorat i directius d'aquests centres. I les investigacions que personalment he realitzat, o per mitjà de les fonts científiques que aporten altres autors.