Legislació

Educació diferenciada i dret constitucional

En aquest article s'analitza la jurisprudència de Tribunal Constitucional sobre l'educació diferenciada, després d'un breu repàs dels antecedents i de la jurisprudència de Tribunal Suprem. D'acord amb la jurisprudència de Tribunal Constitucional, en la mesura que la Constitució reconeix la…

Llegir més

El Tribunal Constitucional declara l'educació diferenciada constitucional

L'educació diferenciada a Espanya freqüentment ha estat objecte de crítiques per part de determinats grups polítics o sectors ideològics. En alguns casos, el desconeixement de la realitat actual fa que aquestes crítiques es fonamenten en l'escola d'inicis del segle XX, en la qual es separava…

Llegir més

Educació diferenciada i concerts públics

L'educació diferenciada, lluny d'estar lligada a una època, a una ideologia o a un tipus d'escoles, està creixent amb força avui dia arreu del món en àmbits, països, cultures i realitats polítiques molt diferents, però especialment als països avançats. Aquest creixement es dóna…

Llegir més

L'educació diferenciada respecta la legalitat internacional

Article extret de MARTÍNEZ, José Luis (2005) Siete tesis sobre la legalidad de una educación escolar especializada por razón de sexo. En José María BARRIO (ed.) (2005). Educación diferenciada: una opción razonable (pp. 205-235). Pamplona: EUNSA. Des del 20 de novembre de 1969, en virtut…

Llegir més

Sentència a favor de l'escola diferenciada.

Com es pot llegir en el document adjunt, un tribunal alemany declara com a no discriminatòria l'escola diferenciada. Jurisprudencia en Alemania.pdf  

Llegir més