L'educació personalitzada

Pérez Guerrero, J. i Ahedo Ruiz, J. (2020). La educación personalizada según García Hoz. Revista Complutense de Educación31(2), 153-161

En aquest article s'aprofundeix filosòficament en el concepte d'educació personalitzada tal com va ser concebut per Víctor García Hoz. Per a aquest autor, un procés de personalització educativa va més enllà d'una customització del procés esmentat. L'educació personalitzada tampoc no equival a un procés de personificació, ja que la persona no pot ser, en cap cas, resultat d'un procés. L'educació personalitzada busca com a finalitat última ajudar a fer efectiva la llibertat personal dels estudiants, incrementant la seva capacitat per dirigir la pròpia vida, de manera que es pugui convertir en un projecte personal. La perfecció educativa que persegueix l'educació personalitzada és que cada persona s'obri a la realitat establint-hi vincles valuosos i, d'aquesta manera, manifesti la seva singularitat de la manera més plena possible. Per això, és imprescindible que la persona sigui tinguda en compte en el procés educatiu, i que la relació educativa sigui, abans de res, una trobada personal entre professor i alumne que transcendeixi els vincles merament funcionals o instrumentals.

Paraules clau: educació personalitzada; trobada personal; persona; relació educativa; Víctor García Hoz.

Educación personalizada.pdf