Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya

Generalitat de Catalunya,  

Departament d'Ensenyament,  

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu:  

Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya, 2012  


Veure PDF