El futur de l'educació i les habilitats. Educació 2030 (OCDE)

Ens enfrontem a reptes sense precedents -socials, econòmics i ambientals- impulsats per l'acceleració de la globalització i un ritme més ràpid de desenvolupament tecnològic. Alhora, aquestes forces ens brinden innombrables oportunitats noves per a l'avenç humà. El futur és incert i no el podem predir; però hem d'estar oberts i preparats per això. Els nens que ingressen a l'educació en 2018 seran adults joves en 2030. Les escoles poden preparar-los per a treballs que encara no s'han creat, per a tecnologies que encara no s'han inventat, per resoldre problemes que encara no s'han anticipat. Serà una responsabilitat compartida aprofitar les oportunitats i trobar solucions.

Per navegar a través d'aquesta incertesa, els estudiants necessitaran desenvolupar curiositat, imaginació, capacitat de recuperació i autoregulació; hauran de respectar i apreciar les idees, perspectives i valors dels altres; i hauran de bregar amb el fracàs i el rebuig, i avançar en l'adversitat. La seva motivació anirà més enllà d'aconseguir una bona feina i uns alts ingressos; també hauran preocupar-se pel benestar dels seus amics i famílies, les seves comunitats i el planeta.

L'educació pot equipar als estudiants amb autonomia i objectius, i les competències que necessiten, per donar forma a les seves pròpies vides i contribuir a la vida dels altres. Per descobrir la millor manera de fer-ho, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va llançar el projecte El futur de l'educació i les habilitats 2030. L'objectiu del projecte és ajudar els països a trobar respostes a dues preguntes de gran abast:

-Quins coneixements, habilitats, actituds i valors necessitaran els estudiants d'avui per prosperar i donar forma al seu món?

-Com poden els sistemes d'instrucció desenvolupar aquests coneixements, habilitats, actituds i valors de manera efectiva?

Aquest document descriu els primers resultats d'aquest treball. El marc inicial va ser revisat, provat i validat en un procés iteratiu que va involucrar a una varietat de participants de tot el món. Van assegurar que el marc sigui rellevant a tot el món, consistent amb polítiques més àmplies i pugui implementar-se. Finalitzarem el marc per a finals de 2018. En 2019, canviarem d'orientació i començarem a explorar la traducció del marc en pedagogia, avaluació i el disseny d'un sistema d'instrucció.

Treballant amb responsables polítics, experts acadèmics, xarxes escolars, docents, líders educatius, estudiants i assessors socials, el marc proporciona un espai en el qual intercanviar idees, comparar pràctiques provades i prometedores, descobrir investigacions d'avantguarda i contribuir a un nou ecosistema d'aprenentatge. Si desitja unir-se a nosaltres, contacti'ns.

Andreas Schleicher

Director d'Educació i Habilitats