El desenvolupament d'habilitats tècniques en les noies

Autors: Shamil Sheymardanov, Olga Shatunova, Olga Shterts.

Localització: ICETT 2020: Proceedings of the 2020 6th International Conference on Education and Training Technologies. Maig 2020. Pàgs. 31–34 https://doi.org/10.1145/3399971.3399982

Idioma: anglès.

L'article considera el problema de la diagnosi i el desenvolupament del talent tècnic de les noies. A la part pràctica, es presenten els resultats d'un estudi de les dinàmiques del sexe i l'edat del desenvolupament de signes de talent tècnic. S'estableix que en l'adolescència primerenca els signes de talent tècnic estan més desenvolupats que en l'adolescència plena. Un estudi empíric va mostrar que cal superar els estereotips de gènere que afirmen que els nois tenen un pensament tècnic millor desenvolupat que les noies. S'ofereix com a proposta l'ús d'un entorn educatiu diferenciat per aflorar les habilitats tècniques de les noies i reforçar la seva resiliència.