L'educació de les nenes des d'una perspectiva global. Contextos, reflexions i experiències

Estudi d'Eva García Redondo (Universitat de Salamanca) publicat en Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, ISSN 0214-3402, Nº 26, 2020 (Ejemplar dedicado a: Escuelas diferentes), págs. 27-40

L'atenció, encara minsa, que es para a l'educació de les nenes està marcada per un fort sentit de necessitat, alhora que de complexitat. Les circumstàncies i contextos que envolten al seu gènere, a nivell familiar, social, polític i religiós, resulten determinants en el disseny i desenvolupament de propostes pedagògiques. Atès que s'ha avançat més en l'estudi i anàlisi de la nena en el marc dels sistemes educatius, vam optar, en el present article, per centrar la nostra atenció en el de l'educació no formal. Sent així, reflexionem al voltant de les causes que porten al col·lectiu a ser considerat vulnerable i, per tant, prioritari en l'esdevenir d'estratègies educatives, alhora que oferim diverses experiències que, assentades sobre preceptes, dades i lògiques ofertes per organismes supranacionals (unesco, unicef ​​...), pretenen donar llum per trencar amb la invisibilitat que, encara a dia d'avui, segueix mostrant el col·lectiu a nivell educatiu en molts contextos.