Les raons dels pares per a matricular les seves filles en una escola diferenciada

Gordillo, Enrique G. “Parents’ Reasons to Enroll Their Daughters in an All-Girls School.” Education and Self-Development, vol. 17, no. 4, Dec. 2022, pp. 67–82. https://doi.org/10.26907/esd.17.4.06.

La investigació sobre l'elecció d'escola deixa sovint el gènere fora de l'equació. Aquesta omissió adquireix rellevància en un context en què la bretxa de gènere afecta les nenes a l'escola. Entre les intervencions proposades, l'escolarització diferenciada –diuen els seus defensors– emergeix com una proposta convenient, ja que es relaciona amb diversos avantatges per a les nenes, particularment les desafavorides. Alguns experts argumenten que matricular les filles en escoles diferenciades requereix que els pares facin una elecció pro-acadèmica, cosa que contribueix a la creació d'un entorn que explica aquests avantatges. Aquesta opció pro-acadèmica suposa que els pares coneixen per endavant els avantatges que les escoles diferenciades ofereixen a les nenes i mantenen diverses creences positives cap a elles. Per explorar aquesta lògica, es van recollir les raons per inscriure les seves filles al preescolar d'una escola de noies entre un grup de pares (n = 18), i es van comparar amb els pares (n = 17) de nenes inscrites a una escola mixta. Les dues escoles servien una població de classe treballadora. Les estadístiques descriptives i l'anàlisi inferencial van mostrar que per als pares de l'escola diferenciada de nenes, les raons més importants van ser pedagògiques (currículum, rendiment, mestres) i pragmàtiques (prop de casa, de franc). Només l'edat dels pares es va associar amb la preferència per a l'escolarització diferenciada. Tot i això, els pares de l'escola de nenes tenen creences positives respecte a aquest tipus d'educació.

Paraules clau: elecció d'escola, elecció educativa, educació de nenes, agrupació educativa, coeducació, escolarització diferenciada.