Single-Sex Schools. A Place to Learn.

Riordan, Cornelius (2015) Single-Sex Schools. A Place to Learn. Rowman & Littlefield. ISBN: 97814758 13654

L'escola diferenciada podria semblar una qüestió fosca en el marc dels debats sobre les polítiques educatives del nostre temps. Però està lluny d'això. De fet, a un nombre important de persones i organitzacions polítiques els agradaria fer d'aquestes escoles una mica fosc, però d'alguna manera "van en augment" en lloc de disminuir.

El 1996, només hi havia dues escoles diferenciades públiques en funcionament a Amèrica del Nord. En l'actualitat, el 2015, hi ha almenys 100 escoles públiques diferenciades, tot i l'oposició des del principi. Aquestes escoles estan servint principalment a sectors pobres, urbans, negres i llatins, i infants en risc.

Aquest llibre assumeix el repte d'estudiar l'efectivitat de les escoles diferenciades. Riordan allibera la discussió del seu bagatge ideològic i polític i aporta un grau d'equilibri teòric i empíric al debat. El llibre proporciona una base sociològica per a la consideració de les escoles diferenciades. L'argument bàsic és que el major context escolar de tot nenes o tot nens serveix com a factor determinant per a produir resultats favorables en les escoles diferenciades.