Recerca

Diferències de gènere en actituds i interessos lectors: una recerca amb alumnes espanyols de Primària.

Els resultats d'aquest estudi mostren l'existència de diferències significatives entre nens i nenes de sisè de primària en la seva motivació cap a la lectura, la seva actitud cap a la lectura social o col·lectiva i la seva actitud general, obtenint en aquestes variables les nenes actituds…

Llegir més

Composició de gènere en establiments escolars xilens: Afecta el rendiment acadèmic i l'ambient escolar?

L'estudi analitza les diferències en rendiment acadèmic i l'ambient social escolar d'una característica particular de la composició dels establiments: el gènere dels seus estudiants. Considerant la discussió sobre eficiència i eficàcia d'establiments mixtes i no mixtes a Amèrica del Nord i…

Llegir més

Les opcions científico-tècniques de les noies: l'impacte de l'educació diferenciada en les eleccions postobligatòries

A continuació reproduïm aquest article de recerca dels professors Jaume Camps Bansell i Enric Vidal Rodà publicat en la revista Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo (2014. pp. 615-621. ISBN: 978-84-608-4165-4). http://congresoeducacion.es/edu_web4/DOC/LIBRO_CAPITULOS_2014.pdf

Llegir més

Nois i noies aprenen Emprenedoria de manera diferent

Així es desprèn de l’estudi adjunt (cf. pàgs. 64 i 89), “Entrepeneurship Education: A Road to Success”, on la Comissió Europea reconeix que la variable de gènere és significativa en els programes de formació d’Emprenedoria. Un fet que convé que els docents tinguin en compte quan…

Llegir més

Actes del 5è Congrés Llatinoamericà d'Educació Diferenciada

Solar Colegios, en col·laboració amb ALCED (Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Diferenciada) va organitzar el passat octubre el 5è Congrés Latinoamericà d'Educació Diferenciada.

Llegir més